ویزای ترکیه

ویزای ترکیه

چطور ویزای ترکیه بگیریم؟

معمولا ایرانیانی که به ترکیه سفر میکنند نیازی به ویزا نداشته و تا ۳ ماه میتوانند در ترکیه بدون ویزا بمانند، اما کسانی که بخواهند بیشتر از ۳ ماه و بصورت مداوم در ترکیه بمانند باید دارای ویزا باشند.

به این نوع ویزا که یک یا دو ساله است، اقامت  ( کیملیک ) یک یا دو ساله گفته میشود لازم به ذکر است در قانون کنونی مهاجرت ترکیه  در صورتی که شخص پس از دو سال ملکی را در ترکیه خریداری ننماید، اقامت وی پایان یافته و باید خاک ترکیه را ترک گوید.

کارهایی که مسافر باید برای دریافت ویزا انجام دهد 

  • گرفتن وقت مصاحبه در ترکیه ( راندِوُ )
  • گرفتن بیمه نامه ترکیه ای ( چالش مایزین )
  • برابر اصل کردن مدارک ( نوتر )
  • اجاره کردن خانه (کِی را )
  • پرداخت حق خاک ( وارگیلِندِرمِه )


ویزای کانادا
ویزای شینگن
ویزای انگلیس
انواع ویزا
ویزای باکو
ویزای باکو
ویزای عمان
ویزای عمان
ویزای تایلند
ویزای تایلند

دیدگاهتان را بنویسید