اطلاعات روی بلیط هواپیما

محصولات زیر را با قیمت مناسب خرید کنید..

۱- نام و مشخصات مسافر (name of passenger)
در این قسمت نام مسافر نوشته می شود ترتیب نوشتن ابتدا نام خانوادگی مسافر به دنبال آن اولین حرف نام مسافر پس از آن عنوان mr برای آقایان در mrs برای خانم ها وmiss برای دوشیزگان.
نام های خانوادگی که دارای دو کلمه یا بیشتر باشند به دنبال هم, بدون فاصله باید نوشته شوند. پس از مشخصات فوق خود های دیگری که در طول پرواز مفید است آورده می شود , مانندum برای کودک بدون همراه ,depo برای مسافر تبعیدی و inadبرای مسافر پذیرفته نشده و exstبرای صندلی اضافی و غیره .

۲-مبدا و مقصد(from-to) .
در این قسمت از بلیط هواپیما, مسیر مسافر به طور کامل نوشته می‌شود, در یک ستون نام مبدا و در ستون بعدی شهرهای توقف ارتباطی و یا مقصد. در نوشتن نام شهر از کد شهر ها استفاده نمی شود ولی چنانچه مسافر به یک شهر از فرودگاهی وارد می‌شود ولی خروج از همان شهر از طریق فرودگاه دیگری باشد جلوی نام شهر کد نام فرودگاه مقصد یا مبدا باید ذکر شود تا مسافرتی پرواز بعدی خود را به دلیل عدم اطلاع از محل فرودگاه از دست ندهد. اگر مسافر بخشی از مسیر را با قطار یا وسیله نقلیه زمینی طی می کند در برگ پرواز در خانه های مربوط کلمه void. نوشته می شود .

۳-نام و مشخصات شرکت کننده(carrier) .
در زمان صدور بلیط هواپیما این ستون با کدهای دو حرفی به نام شرکت هواپیمایی پر می‌شود و نشان می‌دهد که عملیات هم در هر مرحله از مسیر پروازی بر عهده کدام شرکت است. مسافر می‌تواند تقاضا کند که در این قسمت نام هیچ شرکتی به عنوان حمل کننده ذکر نشود. در این صورت مسافر خواهد توانست در هر مبدا شرکت حمل کننده را با توجه به برنامه پروازی آنها و نیز نیازهای خودش تعیین کند .

۴-شماره پرواز و درجه مسافرت (flight-class).
در این ستون شماره پرواز مورد نظر و درجه پرواز ذکر می‌شود. معمولاً شرکت‌های هواپیمایی ۳۹ درجه بندی در داخل هواپیماهای خود دارند, که شامل درجه یک, درجه اکونومی و بیزینس کلاس است. در هواپیماهای ایران ایر بعد از انقلاب بیشتر فقط یک درجه اکونومی وجود دارد. ولی سایر شرکت‌های هواپیمایی که از تهران پرواز می‌کنند و تقریباً همه انواع درجات را عرضه می کنند نرخ بلیت هواپیما البته بر اساس در جهان افزایش می‌یابد و نوع پذیرایی در داخل هواپیما نیز متفاوت است .

۵-تاریخ حرکت در بلیط هواپیما (date).
تاریخ حرکت به صورت دو عدد که نشان دهنده روز پرواز است و سه حرف که ماه پرواز را نشان می دهد در این قسمت نوشته می‌شود مانند ۱۶ ماه مه که به این صورت ۱۶mayنوشته می شود .

-۶ساعت پرواز(time) .
ساعت پرواز را به صورت سیستم ۲۴ ساعته و با ۴ رقم در این قسمت می‌نویسند, مانند ساعت ۶ بعد از ظهر که به این صورت۰۰ ۱۸ نوشته می‌شود و یا ساعت ۴۵ دقیقه بعد از نصف شب, که به این صورت ۰۰۴۵ نوشته می شود .

۷-وضعیت جای ذخیره شده در بلیط هواپیما(status) .
در این قسمت موقعیت جای مسافر در پروازهای مختلف نشان داده می شود .برای این کار نیز معمولاً از کدهای دو حرفی استفاده می‌شود. معمولاً مسافران ایرانی با صحنه وضعیت جا آشنا هستند .بنابراین می‌دانند که علامت okمعنای جای تایید شده علامت rq به معنای جای تقاضا شده و علامت wl به معنای لیست انتظار است. جای تقاضا شده و لیست انتظار باید پیش از پرواز حتماً به جای تعیین شده تبدیل شود ,مگر آنکه جای تقاضا شده, برای پرواز غیر از پرواز اول باشد .وجود علامت nsدر این قسمت به این معناست که مسافر بچه کوچکتر از دو سال است که در داخل هواپیما صندلی اختصاصی نخواهد داشت .

۸-اساس محاسبه نرخ بلیط هواپیما (fare basis).
کدهایی که در این محل نوشته می شود نوع و سطح نرخ مورد محاسبه را که مسافر می پردازد نشان می‌دهد ,از سه نوع خود در این قسمت استفاده می شود. کد های مقدماتی, کدهای ثانوی و کدهای تخفیفی ,کد های اولیه همان کدهای مربوط به درجه بلیط هواپیما است. کدهای ثانوی شامل سطوح نرخ هر درجه در آن مسیر است. ممکن است برای یک درجه, چهار سطح نرخ وجود داشته باشد .مانند نرخ‌های پروازهای شبانه, مسافرت در روزهای تعطیلات آخر هفته مسافرات دارد در روزهای غیر تعطیل هفتگی, کدهای تخفیفی که همیشه به عنوان
تغییردهنده نسخه‌های اولیه و ثانویه هستند در مرحله بعدی قرار می‌گیرند مانند نرخ های مخصوص سفر کوتاه مدت( بلیط های سه ماهه ۲۱ روزه و یا یک ماه .)

۹-تعیین کننده نوع مسیر و تخفیف بلیط هواپیما (tickt designator).
در این بخش نوع تخفیف هایی که شامل کل نرخ بلیت هواپیما می‌شود, نوشته می‌گردد مانند تخفیف بلیط هواپیما های مخصوص آژانس ,تخفیف های منطقه‌ای, تخفیف های سفر های دسته جمعی, بچه ها و غیره .

۱۰-کد مخصوص گشت ها (tour code,).
چنانچه نرخ بلیط هواپیما بر اساس قرارداد های جداگانه با برگزارکنندگان گشت ها دسته جمعی مورد توافق قرار گرفته باشد, در این قسمت مشخص می گردد. با توجه داشت که مسافران می توانند با این بلیط ها از پروازهای غیر از پروازهای توافق شده و متعلق به شرکت هواپیمایی خاص استفاده کنند .

۱۱- اعتبار بلیط های هواپیما ,,(coupons not valid before).
در این قسمت تاریخی نوشته می‌شود که کپن های پروازی به دلایل مختلف اعتبار خود را از دست می دهد. مثلاً اگر تخفیف برای دوره خاص منظور شده ,مسافر باید در همان دوره از کوپن پروازی خود استفاده کند. تاریخی که در این محل نوشته می‌شود ,همچنین نشان می‌دهد که مسافر پیش از آن تاریخ, اجازه استفاده از کوپن مزبور را نخواهد داشت .

۱۲-پایان اعتبار بلیط هواپیما(coupons not valid after) .
تاریخ پایان اعتبار کوپن های پروازی طبق نرخی که مورد محاسبه قرار گرفته, در این قسمت نوشته می شود برای مثال ممکن است مسافر از تخفیفی که برای یک دوره خاص در نظر گرفته شده استفاده کرده و بلیط ارزان تری خریده است .او مجبور است که در مدت تعیین شده از بلیط خودش استفاده کند. در غیر این صورت اعتبار کوپن پروازی ساقط خواهد شد. مسافر برای استفاده از کوپن باید مابه التفاوت لازم را پرداخت کرده و از نرخ دوره بعد استفاده کنند. چنانچه بلیط دارای اعتبار یک ساله باشد, تاریخ انقضای اعتبار کوپن های پروازی, در این قسمت نوشته نمی شود .مسافر چنانچه در طول یکسال از بلیت خود استفاده نکرده باشد می‌تواند به آژانس هواپیمایی مراجعه کرده و با ارائه بلیط قبلی, بلیط جدیدی دریافت کند که برای یکسال دیگر اعتبار داشته باشد .

۱۳-بار مجاز همراه مسافر(allow free baggage allowance) .
شرکت‌های هواپیمایی طبق مقررات یا تا به مسافران اجازه می‌دهند مقادیری بار همراه خود با همان پرواز هم کنند میزان این بار برای درجه معمولی, ۲۰ کیلو و برای درجات بالاتر ۳۰کیلواست. دراین قسمت مقداری بار همراه نوشته می‌شود. البته مسافران می‌توانند مقادیری بار و وسایل شخصی علاوه بر مقدار فوق با خود به داخل هواپیما ببرند. این بارها باید در سایت‌‌های کوچک قرار داده شود, تا بتوان از کابین های مخصوص بالای صندلی در طول پرواز برای نگه داشتن آنها استفاده کرد .

۱۴-روش محاسبه نرخ (fare culculations).
این قسمت از برگ بلیط روش محاسبه نرخ بلیت هواپیمایی را نشان می‌دهد در حال حاضر یکی از روش های محاسبه نرخ بر اساس اصول مالی مایلیج است. در این روش مسافر برای جابجایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر فقط نرخ فاصله هوایی نقطه مبدا تا مقصد را می‌پردازد .برای مثال مسافری که از تهران به ازمیر در ترکیه می رود با پرداخت بهای بلیط تهران تا استانبول, بدون پرداخت اضافی از پرواز استانبول تا ازمیر نیز بهره‌مند شود. علت این است که فاصله هوایی از مشهد تا تهران کمتر از فاصله هوایی تهران تا استانبول است .بنابراین وقتی مسافر می خواهد به ازمیر برود به این علت که پرواز مستقیم به ازمیر وجود ندارد به ناچار پرواز استانبول و انتخاب می‌کند و به همین جهت جهت برای برگشتن از استانبول تا ازمیر نباید هزینه بیشتری تحمل شود .

۱۵-پول پرداخت شده برای خرید بلیط(fare) .
بهای مسیرهای پروازی از سوی یا تا با دلار تعیین شده و ارزش برابری این واحد با پول محلی هر کشور به طور مرتب ارزیابی و تعیین می‌شود. مسافران در هر کشور , بهای بلیت را به پول محله خود پرداخت می‌کنند. در این قسمت نرخ کل مسیر به واحد پول محلی نوشته می شود و پیش از رقم بهای بلیت, کد مربوط به پول محلی درج می گردد .فروش بلیت به این واحد غیر از پول محلی انجام نمی گیرد .

۱۶-معادل بهای بلیط با ارزی مختلف (equir fare dp ).
گاه مسافر مجبور است پولی غیر از پولی که در شماره ۱۵ نوشته شده پرداخت کنند. برای مثال اگر محل شروع سفر نقطه‌ای در آمریکا باشد ولی مسافر بلیت را در ایتالیا خریداری کند, در این صورت نرخ بلیت به دلار نوشته شده, ولی مسافر برای پرداخت معادل آن از لیر ایتالیا استفاده می‌کند. ممکن است بلیط از نقطه‌ای در داخل آمریکا شروع شود ولی بلیط خارج از آمریکا خریداری شود و مسافرت بخواهد بهای آن را به دلار بپردازد .

۱۸- جمع کل هزینه بلیط(total) .
جمع مبالغ پرداختی برای ستون های ۱۶ و ۱۷ در این قسمت نوشته می‌شود .مثلاً نرخ به اضافه مالیات یا مبلغ بلیت به پولی غیر از پول محلی پرداخت شده, ولی مالیاتی تعلق نگرفته است و یا آن که مبلغ بینید به پولی غیر از پول محل شروع مسافر پرداخت شده ولی مالیات به آن تعلق گرفته است .

۱۹-نحوه پرداخت بهای بلیط (form of payment).
دری قسمت معلوم می شود که روش پرداخت بهای دینی چگونه بوده است . برای مثال آیا مسافر پول بلیت را نقداً پرداخت کرده, از چک یا کارتهای اعتباری استفاده کرده و یا بهای بلیت این نامه دولتی تعهد شده است .

۲۰-مبدا و مقصد نهایی (origin destination).
در این دو قسمت نام مبدا و مقصد نهایی کل بلیط را می نویسند .اگر مسافر در چندین ایستگاه مسیر نیز توقف کرده باشد ,در قسمت مقصد همان محلی را می نویسند که مقصد نهایی کل بلیت است .

۲۱- بلیط های اتصالی (conjunction tickets).
چنانچه یک بلیت چهار برگی برای نوشتن تمام مسیر پروازی کافی نباشد دو یا چند بلیت را باید رعایت شماره متوالی آنها به هم متصل می‌کنند و شماره بلیط ها در این صورت در هر سه یا چهار بعدی تکرار می شود تا شرکت حمل کننده بداند که مسافر چند بلیط اتصالی باید در دست داشته باشد .

۲۲-بلیط های تعویض شده (issued in exchange for).
مسافر ممکن است به دلایل مختلف ناچار شود بلیط خود را عوض کند ولی برای تعویض لازم نباشد پول اضافی پرداخت کند, بنابراین سند مالی صدور بلیط تازه در حقیقت همان لاشه بلیط قبلی است. در این قسمت باید شماره بلیط قبلی را که باطل میشود بنویسند .

۲۳-صدور اولیه (original issue).
چنانچه لازم شود بلیط ای را دوباره صدور مجدد کنند, در بلیط تازه علاوه بر ذکر شماره بلیط اصلی در ستون شماره ۲۲ ,در این قسمت باید مشخصات بلیط دوم نیز نوشته شود .

۲۴-محدودیتهای ظهرنویسی(restrictions endors) .
از این قسمت برای اطلاعاتی استفاده می‌شود که به دلایل مختلفی از سوی شرکت حمل کننده باید رعایت شود, چند نوع محدودیت در این قسمت گنجانده میشود . مثلا اگر بلیط مسافر به سفارش یک موسسه دولتی یا یک دعوت کننده صادر شده باشد در این قسمت عبارت(none,-refundable) نوشته میشود. یعنی بهای بلیت توسط مسافر قابل دریافت نیست و پول بلیط در صورت استرداد فقط به سفارش دهنده بلیط قابل پرداخت خواهد بود. محدودیت دیگر با عبارت(none,-endorsable) نشان داده می شود.

این بدان معنا که مسافران می‌توانند کوپن های پروازی را به شرکت‌های دیگری غیر از آنچه که در متن بلیط آمده واگذار کند برای مثال کسانی که بلیط ایران ایر را در تهران خریداری می‌کنند به دلیل استفاده از ۴۰ درصد تخفیف مخصوص به هیچ عنوان نمی توانند بخشی از مسیر را با شرکت‌های هواپیمای دیگر پرواز کنند. ضمن آنها حتی نمی توانند بهای بلیت را به پول غیر از ریال ,آن هم در محل صدور بلیت دریافت کنند, محدودیت دیگر با عبارت (none-reroutable) بیان می‌شود, که نشان می‌دهد مسافر حق تغییر مسیر خود را ندارد و فقط در مسیر تعیین شده در بلیط باید سفر کند, در بیت هایی که تمام بهای آن به عرض پرداخت می‌شود, البته چنین محدودیت های اعمال نمی‌شود و مسافر هم می تواند مسیر و هم شرکت هواپیمای خود را عوض کند و نیز بهای بلیت را در هر نقطه از جهان به عرض معتبر دریافت دارد .

۲۵-تاریخ و محل صدور بلیط (date and place of issue).
در این قسمت نام آژانس مسافرتی صادر کننده بلیط یا کد عددی آژانس, تاریخ و محل صدور پرفراژ می شود .بلیط هایی که این مهررانداشته باشند از درجه اعتبار ساقط است .

۲۶-وزن و تعداد جام دان مسافر (allow,-bagage-ck/unck).
در زمان پذیرش جامدان های مسافر, تعداد جامه دانها در این قسمت نوشته می شود, در صورتیکه چند مسافر با هم در یک مسیر سفر کنند تعداد جام ه دانها و وزن آن با در نظر گرفتن میزان بار مجاز دسته جمعی بر روی یک بلیت نوشته میشود . علاوه بر اطلاعات ذکر شده در بالا اطلاعات بیشتری نیز وجود دارد که مسئولان آژانس های مسافرتی در صورت لزوم در اختیار مسافران قرار می دهند .